Daarul Uluum, Istana Pengetahuan Dan Kebijaksanaan

Bertekad menjalankan misinya dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan, pengajaran, dan penyiaran Islam, baik khusus maupun umum, dalam bentuk seluas-luasnya.

KALUNG PERMATA PROSA BARZANJĪ BAGIAN KE-3

Ketika Allah Yang Maha Tinggi berkehendak memancarkankan hakikat (cahaya) Muhammad itu dan menampakkan bentuknya secara nyata, baik jasmaniah maupun ruhaniah, Dia pun memindahkannya ke rahim kuat Āminah az-Zuhriyyah.

Allah, Yang Maha Dekat dan Maha Memperkenankan, mengistimewakan Āminah dengan menjadikannya ibu bagi dia yang dipilih-Nya itu. Lalu, digemakanlah, ke seluruh lapisan langit dan bumi, kehadiran dzat cahaya dalam kandungan itu.

Maka, semakin rindulah setiap makhluk untuk mengirup kesegaran Muhammad. Terhiasilah bumi oleh tumbuh-tumbuhan setelah kegersangannya yang lama laksana terbebasnya ia dari pakaian sutera. Buah-buahan mematang dan pohon pun merundukkannya sehingga seorang pemetik dapat meraihnya.

Hewan-hewan milik Quraisy memperbincangkan kehadiran Muhammad dalam kandungan, fasih laksana lidah-lidah arab. Wajah dan mulut singgasana-singgasana, pula berhala-berhala, roboh tersungkur. Bersuka citalah hewan-hewan liar di timur, di barat, dan di lautan. Selaksa alam bagaikan meneguk anggur di cawan-cawan kebahagiaan. Jin dihibur oleh kelahirannya yang dekat. Para peramal terkecoh. Kerahiban bergetar takut. Setiap pengkhabar menyambut berita ini dan takjub dengan pesona keindahannya.

Lalu, dijadikanlah sang ibu bermimpi dan disampaikanlah: “Sungguh, engkau benar-benar telah mengandung seorang junjungan alam semesta dan sebaik-baiknya manusia. Setelah engkau melahirkannya, berilah ia nama “Muhammad” (yang terpuji berkali-kali), karena ia, sungguh, akan banyak dipuji.”

———-

Harumkanlah, wahai Allah, kubur beliau yang mulia itu dengan semerbak aroma wangi shalawat dan salam.


PESANTREN DAARUL ULUUM
BOGOR

Menyelami naskah sastrawi ‘Iqdul Jawhar (Kalung Permata), karya as-Syaikh Ja’far al-Barzanjī Bin Hasan Bin ‘Abdil Karīm.

IQBAL HARAFA, S.Ag